Érzelmi intelligencia fejlesztése

ATMSM-EIF Új

A jobban kezelt érzelmek következményeképpen a munkahelyi konfliktusok csökkenése várható.

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Gyakran találkozunk olyan munkatárssal, aki kiemelkedő intelligenciája, széles körű tapasztalata, megkérdőjelezhetetlen szakértelme ellenére sem váltja be a hozzá fűzött reményeket: munkatársként konfliktusok szereplőjévé válik, vezetőként nem tudja összefogni és motiválni a rábízott csapatot. Ilyen esetekben lehet hasznos az alapkészségnek is tekinthető érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztése. Az érzelmi intelligencia szűkebb értelemben a saját és mások érzelmeinek pontos észlelése, megértése és kommunikációban való megjelenítése. Tágabb értelemben azonban ide tartozik az érzelmek szabályozása, mások szempontjainak megértése és a munkafolyamatba való integrálása, az empátia, a másokkal való hatékony kommunikáció, a társas helyzetek kezelése, saját magunk és mások motiválása, a jó munkahelyi hangulat fenntartására való képesség. Az EQ tréning alapkészségek tudatosítására és gyakorlására irányul, amelyeket specifikus tematikájú tréningeken, valamint munkahelyi szituációkban lehet továbbfejleszteni.
 • Az érzelmek információs szerepének felismerése
  • Érzelmek hagyományos és modern felfogása
  • Érzelmek a munkahelyen
  • Az érzelem mint információ
  • Az érzelmi intelligencia fogalma
  • Saját érzelmi intelligencia profil
 • Saját érzelmi állapotok észlelése
  • Az önmegfigyelés technikái és gyakorlata
  • Mások által is megfigyelhető viselkedések
  • A belső állapotokra, érzésekre fordított figyelem
  • A self-coaching alapjai
 • Mások érzelmeinek felismerése, megértése és elfogadása
  • A nem verbális kommunikáció szerepe
  • Arckifejezések az egyes érzelmekben
  • A térközszabályzás
  • A rejtegetett érzelmek felismerése
 • Jellemző gondolati és érzelmi mintázatok problémás szituációkban
  • Self-coaching egyszerű és problémás helyzetekben
  • Jellemző gondolatok: a problémás belső hangok
  • Saját gondolatok mint negatív érzelmek kiváltói
  • Triggerek
  • Az eltérítések mechanizmusai
  • A visszatérítés és átkeretezés technikája
 • Saját érzelmek konstruktív megjelenítése, én-üzenetek
  • Érzelmek megjelenítése verbális eszközökkel
  • A te-üzenetek csapdája
  • Az én-üzenet és a kölcsönös megértés összefüggése
  • Az én-üzenet mint felelősség-üzenet
  • Az én-üzenetek alkotóelemei
  • Negatív üzenetek megfogalmazása
 • Odafigyelés másokra: az értő figyelem alapjai
  • A nem hatékony figyelem, a hallgatás gátló tényezői
  • Tipikus reakciómódok profiljának elemzése
  • A figyelem biztosításának alapvető feltételei
  • Az értő figyelem
  • A figyelem megalapozása és visszajelzése
  • Verbális és nem verbális üzenetek pontos dekódolása
  • A megértés biztosítása, tisztázó kérdések
  • Érzelmek és gondolatok visszatükrözése
A tréninget ajánljuk mindenkinek, aki szeretné jobban megérteni mások( és saját maga) viselkedését.