EQ / IQ

ATMSM-EIF Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Gyorsan változó VUCA világunk, mely kiszámíthatatlan, bonyolult és bizonytalan számos embere számára megterhelő. Ez a frusztráció vezethet ahhoz, hogy gyakran kerülhetünk másokkal konfliktusba. A konfliktus pedig az érzelmi turbulencia melegágya. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az érzelmeinket tudatosan kezeljük, mert ez az egyik legfontosabb képesség ahhoz, hogy sikeresek és eredményesek legyünk ebben a világban. Az érzelmi intelligencia az élet minden területén fontos szerepet kap. A magas EQ azt jelenti, hogy az ember jól értelmezi és ítéli meg saját, valamint mások érzelmeit, ezeket a tapasztalatokat gondolataiba és cselekedeteibe visszaforgatja, s mindez egyfajta pszichológiai biztonságot az az egyén és az őt körülvevő személyek számára.

A 2 napos, erős önismereti fókusszal bíró képzésen megtanulhatjuk hogyan maradjunk nyitottak és kíváncsiak, és hogyan tanuljunk gyorsan új dolgokat. Egyéni- és csoportos feladatok, továbbá saját élmények és szituációk során azonnal bevethető és alkalmazható megoldásokat keresünk problémás, vagy nehéznek ítélt helyzetekre.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak ajánljuk, akik ebben a VUCA világban szeretnének stabilabb, tudatosabb, értékteremtő módon kapcsolódni másokhoz, akik szeretnék kollégáikkal, beosztottjaikkal kialakítani az egyensúlyt, a jó együttműködést s mindez által egy külső és belső pszichológiai biztonságot megélni.

Kifejezetten ajánljuk mindazon vezetők számára, akiknek kollégái táv/hibrid munkavégzésben dolgoznak, hogy képessé váljanak a motiváció fenntartására, az elkötelezettség erősítésére, és a csapaton belüli együttműködés fejlesztésére.

Mindemellett, ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel dolgoznak és szeretnék érteni a másik fél reakcióit. Valamint bármely munkakörben dolgozóknak, akik számára fontos a másikkal való együttműködés legyen szó partnerkezelésről, vezetésről, értékesítésről.

Illetve azoknak is, akik az emberi működésmód sajátosságai iránt érdeklődnek, akik nyitottak arra, hogy rátekintsenek másokra és önmagukra, s ezáltal egy tudatosabb munkavégzést folytassanak.

Előnyök

 • A kapcsolataink határozzák meg az életminőségünket. A kapcsolatok alapját pedig az érzelmek táplálják. Az érzelmi intelligencia (EQ) nélkülözhetetlen ahhoz, hogy emberi kapcsolataink biztos lábakon álljanak, s általa az életünk, munkatársi, avagy vezető-beosztotti viszonyrendszerünk is.
 • A magas érzelmi intelligencia versenyelőnyt jelent! Nem csak profi, de karizmatikus prezentációkat, hatékony tárgyalásokat, fejlett meeting kultúrát, motiváló értékelő beszélgetéseket, inspiráló vitakultúrát, egészséges egyénekből álló egészséges szervezetet, mely képes a nehézségek időszakát is fejlődésének forrásává tenni. Mindezekhez sajátítják el a résztvevők a stabil érzelemkontrollt.
 • Képessé válnak az objektív észlelésre, ezáltal az eredményesebb problémakezelésre.
 • Az érzelmi intelligenciáját használó személy tudatos interperszonális kapcsolatokat alakít ki, ezáltal javul a másokkal való együttműködés.
 • Képessé válnak arra, hogy a másik fél érveit, igényeit, meghallják és saját elvárásaikat pontosabban megfogalmazzák.
 • Az érzelmi döntéshozatal helyett előtérbe kerül a logikus döntéshozatal.
 • Gazdagodik ön- és emberismeretük.
 • Vezetőként képessé válik egyének és csoportok inspirálására és tudatos irányítására.

Tematika

Az intelligencia és érzelmek

 • Intelligencia típusok
 • EQ kontra IQ - Miért fontos az érzelmi intelligencia?
 • Érzelmek hagyományos és modern felfogása
 • Érzelmek a munkahelyen
 • Az érzelem, mint információ
 • Az érzelmi intelligencia fogalma
 • 7 jel, ami az érzelmi intelligencia hiányára utal
 • Saját viselkedés- és érzelmi intelligencia profil meghatározása

Saját érzelmi állapotok észlelése, megértése és elfogadása

 • Az önmegfigyelés technikái és gyakorlata
 • Viselkedési mechanizmusok mások tükrében
 • A belső állapotokra, érzésekre fordított figyelem
 • Önelfogadás, az empátia magunk felé fordítása

Mások érzelmeinek felismerése, megértése és elfogadása

 • A nem verbális kommunikáció szerepe
 • Testbeszéd és mimika üzenetei
 • A térközszabályzás
 • Az érzelmek mögött megbújó szükségletek felismerése

Jellemző gondolati és érzelmi mintázatok

 • Önirányítás egyszerű és problémás helyzetekben
 • Saját gondolatok, mint az érzelmek mozgatórugói
 • Triggerek
 • Az eltérítések mechanizmusai
 • A visszatérítés és átkeretezés technikája

Saját érzelmek konstruktív megjelenítése, én-üzenetek

 • Érzelmek megjelenítése verbális eszközökkel
 • A te-üzenetek csapdája
 • Az én-üzenet és a kölcsönös megértés összefüggése
 • Az én-üzenet mint felelősség-üzenet
 • Az én-üzenetek alkotóelemei
 • Negatív üzenetek megfogalmazása
 • Inspiráló és hiteles előadásmód ismérvei

Odafigyelés másokra: az értő figyelem alapjai

 • A nem hatékony figyelem, a hallgatás gátló tényezői
 • A figyelem biztosításának alapvető feltételei
 • Az értő figyelem
 • A figyelem megalapozása és visszajelzése
 • Verbális és nem verbális üzenetek pontos dekódolása
 • A megértés biztosítása, tisztázó kérdések
 • Érzelmek és gondolatok visszatükrözése
 • Empátia vagy szimpátia?
 • Konstruktív vitakultúra technikái

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik az érzelmi intelligencia, az értő figyelem, illetve asszertivitás témában egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.