Empátia és szimpátia

ATMSM-EMP Új

Interakcióink során folyamatosan kapcsolatban állunk másokkal, fontos tehát, hogy tudatosan tudjuk, hogy ki a másik és ki vagyok én.

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Célunk, a mindennapi munkát segítő empátia fejlesztése, az emberi működésmódból adódó szimpátia tényezőinek felismerése és kiküszöbölése a bírói munka során. Az ember, társas lény. Interakcióink során folyamatosan kapcsolatban állunk másokkal, fontos tehát, hogy tudatosan tudjuk, hogy ki a másik és ki vagyok én. Ennek megismeréséhez szükséges a tisztán értelmi és érzelmi színezetű saját reakciók elkülönítése és felismerése. Önmagunk mélyebb megértése által nő a tolerancia és elfogadás másokkal és mások véleményével, hibával, megoldásmódjaival szemben. A képzés segítséget nyújt az emberek belső működési mechanizmusainak tudatossá tételében és az érzelmi, gondolati reakciók felismeréséhez önmagunkban és másokban egyaránt.
 • Pszichológiai alapvetések
  • A tudatos és tudatalatti működésmódjának sajátosságai
  • Jéghegymodell elmélete
  • A tudatalatti befolyásoló tényezői és ezek hatása a viselkedésünkre
 • Az érzelem megjelenési formái, az alapérzelmek sajátosságai
  • Az érzelem kialakulása és működési mechanizmusainak jellegzetességei
  • Belső mintázatok kialakulása, és a döntésben játszott segítő és gátló tényezői
  • Az alapérzelmek kialakulásának formái
  • Érzelmi ragály működése, és ezek hatása a mindennapokban
 • Szimpátia
  • A szimpátia fogalma
  • A szimpátiát és antipátiát befolyásoló tényezők megismerése
  • A szimpátia hatása az üzleti életben
  • Szimpátia, antipátia- mint döntés befolyásoló tényező
 • Empátia
  • Az empátia fogalma
  • Az empátia, mint tudatos feldolgozási folyamat sajátosságainak megismerése és gyakorlása
  • Az empátia folyamata
  • Az empátiát segítő tényezők és technikák elsajátítása
 • Az előítélet
  • Az előítélet meghatározása
  • Az előítélet, mint tudattalan folyamat hatásmechanizmusainak megismerése
  • Az előítélet szintjeinek megismerése
  • Az előítélet befolyásoló szerepe a mindennapi munkában
  • A sztereotípiák hatásainak tudatosítása az információ észlelésében
 • Az empátiás, partneri kommunikáció
  • Nonverbális jegyek értő megfigyelése
  • Az asszertív (partneri) kommunikáció elmélete és gyakorlata
  • Asszertív kommunikációs technikák elsajátítása
A képzésben való részvétel alapvetően nincs feltételhez kötve, de programunkat elsősorban mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az emberi működésmód sajátosságai iránt, akik nyitottak arra, hogy rátekintsenek önmagukra, s ezáltal egy tudatosabb munkavégzést folytassanak.