Empátia és szimpátia

ATMSM-EMP Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Empátia, szimpátia, gyakran használt fogalmak, amelyek jelentése sokszor összemosódik. A határvonal valóban vékonynak tűnik, de éles akár a borotvapenge. Mindkét szó jelentése „együttérzés”, de akkor mégis mi a különbség, hol van a választóvonal, és mindez hogyan befolyásolja kollégáinkkal, beosztottjainkkal való viszonyrendszerünket?

Az ember, társas lény. Gyorsan változó, szinte kiszámíthatatlan világunkban, melyben információs túlterheltséget élünk meg interakcióink és mindennapi munkánk során folyamatosan kapcsolatban állunk másokkal, tárgyalunk, problémát oldunk meg velük. Viszont nem mindegy, hogy komplex, bonyolult világunkban mindezeket hogyan tesszük meg. Fontos tehát, hogy tudatosan ismerjük, hogyan működik az ember, melyek az emberi működésmód sajátosságai, milyen tényezők befolyásolják a problémamegoldást, a tárgyalást, és az információ befogadást.

Minden ilyen jellegű alap pszichológiai tudás, mely az emberi működésmód sajátosságaira világít rá, segíti a hatékonyabb, eredményesebb munkavégzést és a kiegyensúlyozottabb pszichológiai létet.

Önmagunk és mások működésmódjának mélyebb megértése által nő a tolerancia és elfogadás másokkal és mások véleményével, hibával, megoldásmódjaival szemben, ezáltal erősödik az együttműködés, növekedik az elkötelezettség, s mindez egyfajta pszichológiai biztonságot ad az egyén, a csoport számára.

A képzés segítséget nyújt az emberek belső működési mechanizmusainak tudatossá tételében és az érzelmi, gondolati reakciók felismeréséhez önmagunkban és másokban egyaránt.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak ajánljuk, akik ebben a VUCA világban szeretnének stabilabb, tudatosabb, értékteremtő módon kapcsolódni másokhoz, akik szeretnék kollégáikkal, beosztottjaikkal kialakítani az egyensúlyt, a jó együttműködést s mindez által egy külső és belső pszichológiai biztonságot megélni.

Kifejezetten ajánljuk mindazon vezetők számára, akiknek kollégái táv/hibrid munkavégzésben dolgoznak, hogy képessé váljanak a motiváció fenntartására, az elkötelezettség erősítésére, és a csapaton belüli együttműködés fejlesztésére.

Mindemellett, ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel dolgoznak és szeretnék érteni a másik fél reakcióit. Valamint bármely munkakörben dolgozóknak, akik számára fontos a másikkal való együttműködés legyen szó partnerkezelésről, vezetésről, értékesítésről.

Illetve azoknak is, akik az emberi működésmód sajátosságai iránt érdeklődnek, akik nyitottak arra, hogy rátekintsenek másokra és önmagukra, s ezáltal egy tudatosabb munkavégzést folytassanak.

Előnyök

 • A képzés eredményeképpen a résztvevők megértik az emberi viselkedés és működésmód sajátosságait, mely által a hatékonyabb probléma és ügyfélkezelés.
 • Átlátják mindazon kognitív folyamatokat, melyek egy személy döntéseit befolyásolhatják.
 • Rálátnak a szimpátia hatásmechanizmusaira, s ezáltal tudatosan tudják kezelni a saját és mások érzelmi impulzusait.
 • Képessé válnak az objektív észlelésre, ezáltal az eredményesebb problémakezelésre.
 • Képessé válnak arra, hogy a másik fél érveit, igényeit, meghallják és saját elvárásaikat pontosabban megfogalmazzák.
 • Gazdagodik ön - és emberismeretük.
 • Az emberi működésmód sajátosságainak megismerése által, képessé válnak a másik fél rejtett üzeneteinek észlelésére és értelmezésére, ezáltal hatékonyan tudják saját kommunikációs stratégiájukat az eredmény érdekében (legyen szó problémamegoldásról, ügyfélkezelésről, értékesítésről, vezetésről...) módosítani.

Tematika

Pszichológiai alapvetések

 • Pszichológiai alapvetések- az emberi működésmód sajátosságainak megismerése.
 • Az emberi működésmód sajátosságai
 • Személyiségünk szerkezete és dinamikája
 • Változó világunk változó szerepeinek megismerése

Szimpátia

 • Szimpátia definiálása
 • Szimpátia, antipátia hatásmechanizmusainak tudatosítása - mint döntést befolyásoló tényező a mindennapi munkahelyzetekben
 • Tudattalan mechanizmusok a szimpátia során
 • Hogyan nyerhetünk szimpátiát, a hatékony problémamegoldás érdekében.
 • Szimpátia keltő eszközök a mindennapokban

Észlelést torzító tényezők

 • Személypercepció
 • Személyes torzító tényezők, melynek alapján ítélünk
 • Az emberi észlelést befolyásoló tényezők megismerése, mely meghatározza akár egy tárgyalás, akár egy problémamegoldás menetét.
 • Sztereotípia, előítélet és ami mögötte van
 • Szűrőmechanizmusok kiküszöbölésének elvei

Empátia

 • Az empátia szerepe a munkakörnyezetben.
 • Az empátiát segítő tényezők és technikák elsajátítása.
 • Az empátiás, partneri kommunikáció.
 • Nonverbális jegyek értő megfigyelése.
 • Értő figyelem technikái
 • Az asszertív (partneri) kommunikáció elmélete és gyakorlata.
 • Asszertív kommunikációs technikák elsajátítása.
 • Ítélkezésmentes hozzáállás
 • Mások érzéseinek megértését segítő technikák
 • Empátia fejlesztő módszerek

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik az empátia, értő figyelem, illetve asszertivitás témában egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.

Szükséges előképzettség

A képzésben való részvétel alapvetően nincs feltételhez kötve.