DISC viselkedéstipológia - a hatékony csapat alapja - közös nyelv kialakítása

ATMSM-DISC

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Az ember társas lény, írja Elliot Aronson amerikai pszichológus. Ennek okán számtalan interakcióban veszünk részt munkahelyünkön és a magánéletünkben egyaránt. Ahhoz, hogy a szervezet világában hatékonyan tudjunk működni, érdemes megismerni önmagunk erősségeit és fejlesztendő területeit. A személyiségünk, az értékrendünk adja a tetteink miértjét, a viselkedésünk pedig a hogyanját. A DISC alapú módszer tudatosítja, hogy nem kell feltétlenül a jellemünket, azaz „önmagunkat” megváltoztatni, hanem általában elég a viselkedésünket formálni a hatékonyabb együttműködéshez.

DISC rendszere olyan gyakorlati stabil keretet kínál, amelynek segítségével ebben a felgyorsult, változó világban felismerhetjük saját viselkedésünket és mások viselkedésének jellemzőit. Ez önmagunk, kollégáink vagy akár partnereink jobb megértéséhez vezet, végső soron pedig ahhoz, hogy jobban tudunk kommunikálni a hozzánk hasonlókkal és a miénktől eltérő viselkedési stílusú emberekkel egyaránt.

A DISC rendszeren alapuló módszertan rávilágít, melyek azok a viselkedéselemek, amelyeket a másik fél szívesen fogad, s amelyek segítségével termékeny kommunikációt, problémamegoldást tudunk folytatni. Tulajdonképpen egy térképet kapnak a résztvevők önmaguk és egymás magatartásához, mely egy szervezetben elengedhetetlen haszon a hatékony munkavégzés érdekében.

Programunk abban egyedi, hogy képzéseinket olyan trénerek tartják, akik pszichológus végzettséggel bírnak, viszont a szervezetben szocializálódtak, s ezáltal a DISC tipológia alapvető és jól használható jellegzetességeit, eszköztárát képesek közérthető, adaptív módon átadni a résztvevők számára, ezáltal a belső önfejlődés és a hatékony szervezeti együttműködés igényeit is képesek kielégíteni.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak ajánljuk, akik ebben a VUCA világban szeretnének stabilabb, tudatosabb, értékteremtő módon kapcsolódni másokhoz, akik szeretnék kollégáikkal, beosztottjaikkal kialakítani az egyensúlyt, a hatékony kommunikációt és a jó együttműködést s mindez által egy külső és belső pszichológiai biztonságot megélni.

Kifejezetten ajánljuk mindazon vezetők számára, akiknek kollégái táv/hibrid munkavégzésben dolgoznak, hogy képessé váljanak a motiváció fenntartására, az elkötelezettség erősítésére, az egyénre szabott tudatos kommunikációra és a csapaton belüli együttműködés fejlesztésére.

Mindemellett, ajánljuk mindazoknak, akik emberekkel dolgoznak és szeretnék érteni a másik fél viselkedését, működését és reakcióit. Valamint bármely munkakörben dolgozóknak, akik számára fontos a másikkal való együttműködés legyen szó partnerkezelésről, vezetésről, értékesítésről.

Illetve azoknak is, akik az emberi működésmód sajátosságai iránt érdeklődnek, akik nyitottak arra, hogy rátekintsenek másokra és önmagukra, s ezáltal egy tudatosabb munkavégzést folytassanak.

Előnyök

A DISC modell legfőbb haszna abban áll, hogy rámutat az egyén természetéből fakadó viselkedési hajlamaira, és olyan ismereteket biztosít, amelyek segítségével az egyének jobban megértik saját maguk és mások mozgatórugóit, ezáltal toleráns, empatikus, stabil kapcsolatot tudnak kialakítani egymással. Mindez növeli a szervezet tagjainak együttműködését.

A hatékonyabb együttműködés egyfajta pszichológiai biztonságot is ad az egyén számára, mely által növekszik az elkötelezettség a csoport és a szervezet iránt.

A résztvevők képessé vállnak arra, hogy a DISC stílusok figyelembevételével kommunikáljanak egymással. Elsajátítják, hogy ki, milyen részletességet igényel az információ átadás és befogadás során, mire tud figyelni a legkönnyebben, milyen motivációs eszközök jöhetnek szóba, várhatóan hogyan reagál a változásokra. Mi várható tőle stresszhelyzetben, hogyan fogja érezni magát egy bizonyos munkakörben.

Megértik mit jelent az irányultságbeli eltérés, az időhöz való viszony különböző volta. Rálátnak arra, hogy az ingerfeldolgozás mélysége és sebessége miből fakad, miért más egyes emberek kockázatvállalása és konfliktuskezelése, és miért más-más a munkatempó. Mindezen különbségek tudatosítása nagyfokú toleranciához és megértéshez vezet.

Tudatossá válik az egyén és csoportérdek összhangja, javul az együttműködés az osztályon dolgozó kollégák között. Megismerik önmaguk és egymás egyéni erősségeit és fejlesztendő területeit. Fejlődik kommunikációjuk, konfliktuskezelésük, valamint a mások iránti tolerancia. Ezáltal képessé válnak a tudatos együttműködésre.

Tematika

DISC elméleti modell

 • A személyiségtipológia haszna
 • A DISC modell elméleti áttekintése- személyiségtipológia
 • A DISC szerepe az emberi kapcsolatok minőségének formálásában
 • A DISC szerepe a személyes erőforrásokkal való gazdálkodásban
 • A DISC szempont-rendszer hasznossága és korlátai
 • Öndiagnózis (DISC kérdőív alapján)

Egyéni magatartásmintázatok különbözőségei

 • Eltérések az egyéni szükségletek terén
 • A viselkedéstípus szükségletei a munka világában
 • Az egyéni sokszínűség következményei az alábbi területeken
  • motiválás és a személyes motiválhatóság forrásai
  • kapcsolatteremtés és személyes kapcsolatok ápolása
  • visszajelzések adása és fogadása munkatársi és felettesi viszonylatban
  • konfliktusok forrásai, kezelése során alkalmazott megoldások
  • munkaritmus, tempó, ütem
  • változásokhoz való viszony – az alkalmazkodás személyes útjai
  • csoportban betöltött szerepek, ezek repertoárja
  • preferált döntéshozatali stílusok, ezek helyzetfüggő érvényesülése
 • Személyiségbeli különbözőségek és kapcsolati dinamika, csoport-dinamika
 • Feszültségek és gazdagító élmények a munka-kapcsolatokban a különböző típusoknál

DISC és a kommunikáció

 • Típusok jelei a kommunikációban
 • Hogyan alkalmazkodjunk a különböző típusokhoz
 • Kivel hogyan kommunikáljunk?
 • Melyik típus milyen kommunikációs formát és stílust igényel
 • Alkalmazkodás a kommunikációs partner stílusához
 • Hogyan adjunk át és kérjünk információt a különböző típusoktól

Együttműködés

 • A különböző típusok csoporton belüli együttműködésének erősségei és lehetséges gátjai
 • A típusok, különböző csoportok közötti együttműködési feltételeinek tudatosítása
 • Csoportos döntéshozatali jellegzetességei a különböző típusoknál
 • A DISC típusok jellegzetes csoportszerepei
 • A csoportszerepek erősségei és fejlesztendő területei
 • Csoportszinergia kialakítása

Visszajelzés

 • Visszajelzés elvei és szabályszerűségei
 • A visszajelzés módszertana
 • Melyik embertípusnak hogyan adjunk visszajelzést
 • Visszajelzés módszertanának gyakorlása

Problémakezelés

 • A probléma és a konfliktus definiálása
 • Melyik embertípust hogyan kezeljük egy-egy problémahelyzetben
 • Gordon-féle egyszerűsített problémakezelési eljárás elsajátítása
 • DISC alapú konfliktuskezelési szerepjátékok- gyakorlati megtapasztalása

Tréning után

A képzés után lehetőség nyílik egyéni coachingra a további feldolgozás és a képzésen elhangzottak adaptálása és mélyítése érdekében.

Együtt dolgozó teamek esetén a képzés után lehetőség van team coachingra, hogy a mindennapok problémáit, esetleges konfliktusait a DISC jegyében tovább elemezzék és hatékony problémamegoldó módon kezeljék.