DISC személyiségtipológia

ATMSM-DISC

Képzési forma:
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
2 nap (16 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Az ember társas lény, írja Elliot Aronson amerikai pszichológus. Ennek okán számtalan interakcióban veszünk részt munkahelyünkön és a magánéletünkben egyaránt. Ahhoz hogy a szervezet világában hatékonyan tudjunk működni, érdemes megismerni önmagunk erősségeit és fejlesztendő területeit. A személyiségünk, az értékrendünk adja a tetteink miértjét, a viselkedésünk pedig a hogyanját. A DISC alapú módszer tudatosítja, hogy nem kell feltétlenül a jellemünket, azaz "önmagunkat" megváltoztatni, hanem általában elég a viselkedésünket formálni a hatékonyabb együttműködéshez. A DISC rendszere olyan gyakorlati keretet kínál, amelynek segítségével felismerhetjük saját viselkedésünket és mások viselkedésének jellemzőit. Ez önmagunk, kollégáink vagy akár partnereink jobb megértéséhez vezet, végső soron pedig ahhoz, hogy jobban tudunk kommunikálni a hozzánk hasonló és a miénktől eltérő viselkedési stílusú emberekkel egyaránt. A DISC rendszeren alapuló módszertan rávilágít, melyek azok a viselkedéselemek, amelyeket a másik fél szívesen fogad, s amelyek segítségével termékeny kommunikációt, problémamegoldást tudunk folytatni. Tulajdonképpen egy térképet kapnak a résztvevők önmaguk és egymás magatartásához, mely egy szervezetben elengedhetetlen haszon a hatékony munkavégzés érdekében.
DISC elméleti modell
 • A személyiségtipológia haszna
 • A DISC modell elméleti áttekintése- személyiségtipológia
 • A DISC szerepe az emberi kapcsolatok minőségének formálásában
 • A DISC szerepe a személyes erőforrásokkal való gazdálkodásban
 • A DISC szempont-rendszer hasznossága és korlátai
 • Öndiagnózis (DISC kérdőív alapján)
Egyéni magatartásmintázatok különbözőségei
 • Eltérések az egyéni szükségletek terén
 • A viselkedéstípus szükségletei a munka világában
 • Az egyéni sokszínűség következményei az alábbi területeken
  • motiválás és a személyes motiválhatóság forrásai
  • kapcsolatteremtés és személyes kapcsolatok ápolása
  • visszajelzések adása és fogadása munkatársi és felettesi viszonylatban
  • konfliktusok forrásai, kezelése során alkalmazott megoldások
  • munkaritmus, tempó, ütem
  • változásokhoz való viszony – az alkalmazkodás személyes útjai
  • csoportban betöltött szerepek, ezek repertoárja
  • preferált döntéshozatali stílusok, ezek helyzetfüggő érvényesülése
 • Személyiségbeli különbözőségek és kapcsolati dinamika, csoport-dinamika
 • Feszültségek és gazdagító élmények a munka-kapcsolatokban a különböző típusoknál
DISC és a kommunikáció
 • Típusok jelei a kommunikációban
 • Hogyan alkalmazkodjunk a különböző típusokhoz
 • Kivel hogyan kommunikáljunk?
 • Melyik típus milyen kommunikációs formát és stílust igényel
 • Alkalmazkodás a kommunikációs partner stílusához
 • Hogyan adjunk át és kérjünk információt a különböző típusoktól
Együttműködés
 • A különböző típusok csoporton belüli együttműködésének erősségei és lehetséges gátjai
 • A típusok, különböző csoportok közötti együttműködési feltételeinek tudatosítása
 • Csoportos döntéshozatali jellegzetességei a különböző típusoknál
 • A DISC típusok jellegzetes csoportszerepei
 • A csoportszerepek erősségei és fejlesztendő területei
 • Csoportszinergia kialakítása
Visszajelzés
 • Visszajelzés elvei és szabályszerűségei
 • A visszajelzés módszertana
 • Melyik embertípusnak hogyan adjunk visszajelzést
 • Visszajelzés módszertanának gyakorlása
Problémakezelés
 • A probléma és a konfliktus definiálása
 • Melyik embertípust hogyan kezeljük egy-egy problémahelyzetben
 • Gordon-féle egyszerűsített problémakezelési eljárás elsajátítása
 • DISC alapú konfliktuskezelési szerepjátékok- gyakorlati megtapasztalása