Csoportdinamika tréning

ATMVEZ-CST

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A korszerű vezetési elméletek kiemelt figyelmet szentelnek a szervezeti egységek, azaz a csoportok működtetésére, irányítására. Ennek az a magyarázata, hogy egy jól teljesítő csapat, amely csoportkohézióval bír, jóval nagyobb eredményeket képes elérni, és kellemesebb szervezeti légkört tud kialakítani, mint a pusztán egyének halmazából összeálló csoport. A fent említett megállapítás miatt a vezetőknek különösen nagy gondot kell fordítani a csoport építésére, hogy önálló problémamegoldó egységként funkcionáljon, és a csoport tagjai képesek legyenek döntés-előkészítésre, csoportos döntéshozatalra, illetve a közöttük felmerülő különbségek, konfliktusok értő kezelésére. A munkacsoportok nem válnak természetszerűleg csapatokká. A csapat kialakításban, a vezetőknek, kulcsembereknek kiemelt szerepük van.

Tematika

Csoport - Csapat
 • A csoport és csapat fogalmának definiálása
 • A csoportok működési jellegzetességeinek elméleti és gyakorlati áttekintése
 • Az eredményes csapatmunka feltételeinek megismerése
 • A csoportmunka előnyei az egyéni, a csoport és a szervezet számára
 • Az egyén felelőssége a csoporton belül
 • Csoportfejlődési szakaszok megismerése
A vezetői csapatépítő feladatai
 • A hatékonyan működő csoport kialakítása
 • A vezető csapatépítési feladatai az egyes szakaszokban
 • A vezető által felvállalható szerepek
 • Kavarodás szakasz
  • Konfliktusok a csoport fejlődés különböző szakaszaiban
  • A konfliktuskezelési stratégiák
  • Problémamegoldó technikák elsajátítása
 • Normaképzés - Csoport normák kialakítása
 • Az együttműködést segítő és gátló tényezők felismerése és kezelésük
 • Az együttműködés szükségessége a versenyelőnyök megtartásához
A csoportszinergia létrehozása
 • A szinergia előnyeinek megtapasztalása
 • Az egyéni és csoportcélok összehangolása, egyeztetése
 • Csoportszerepek felismerése
 • Munkatársak csoportszerepeinek tudatosítása, melyben az egyén erősségei és fejlesztendő területeinek definiálása történik meg
 • A konszenzusos csoportos döntéshozatal feltételei és technikái
Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata
 • Megfelelő munkahelyi légkör megteremtésének eszközei
 • A kooperatív vezetői szemlélet kialakítása
 • A csoporton belüli valamint a vezető-beosztott közötti együttműködés technikáinak elsajátítása
 • Emberismereti alapok