Csapatépítés - együttműködés fejlesztés

ATM-CSEP Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A szervezetek életében a munkatársak bizonyos szintű tudatossággal, de nagyobb részt ösztönösen végzik munkájukat. Csapatépítő, együttműködés fejlesztő tréningünk tudatossá teszik az ösztönös cselekedeteket, és ennek hatására később sokkal szervezettebb és hatékonyabb munkavégzés várható.

Célunk az, hogy a programon résztvevők megértsék saját viselkedésük mozgatórugóit, s az egymásrautaltságon keresztül megéljék a csapat erejét. A kihívások és a pozitív megerősítések révén lehetőség nyílik a résztvevőkben mélyen rejlő készségek kibontakoztatására.

A jó munkatársakat megtartani sokszor szervezeti morál, elfogadás és csapatszellem kérdése. Programunkkal ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy az együtt dolgozó csoportok felismerjék eddig rejtve maradt lehetőségeiket, feltárják és megoldják a fejlődésük útjába került akadályokat, és így megerősödve képesek legyenek magas szintű teljesítményt nyújtani.

Célkitűzése a programnak a munkatársak közötti együttműködés, valamint a jó emberi kapcsolatok kiépítése, a szervezet iránti elkötelezettség erősítése.

Kinek ajánljuk?

Együtt dolgozó teameknek, társosztályoknak, a szervezeti organigramon egymáshoz akár csak részlegesen kapcsolódó csoportoknak.

Előnyök

A csapatépítő tréningek elsősorban a következő területeken idéznek elő pozitív irányú változást az egyénben és a csoportban. A személyközi nyitottságban, vagyis azokban a módszerekben, amelyekkel másokhoz viszonyulunk. Az emberek nagyobb bizalmat tanúsítanak egymás iránt, nyitottabbakká válnak, véleményüket egyenesebben fejezik ki, visszajelzéseket adnak és kérnek.

Az Én-azonosságuk növekedésében. Növekszik a csoporttagok önbecsülése és személyes önértékelése, autonómiája. Csökken a mások általi és nő a belülről való irányítottság igénye. Nagyobb belső stabilitás alakul ki.

Növekszik a tolerancia és elfogadás, másokkal és mások véleményével, hibáival, megoldásmódjaival szemben.

Egy szervezeten belül növeli a csoportkohéziót. Ennek megjelenési formái a kölcsönös védelem, közösségérzés, a csoportnormák betartása, a szolidalítás, a motiváció fenntartása. Mindezek hátterében a csoportkohézió növeli az adott csoport, -az adott cég iránti- elkötelezettséget.

Tematika

A szervezeti kultúra építőkövei

 • A szervezeti kultúra könnyen felismerhető, megtapasztalható jellemzőinek újra definiálása
 • A közös jövőkép kialakítása
 • A közös célok jelentősége

A jó csapat ismérvei

 • A csoport és a csapat közötti különbözőségek
 • A csapattagok készségei, képességei és ezek hatékony működtetése
 • A team munka alapszabályai

A szervezeti kultúra építőkövei

 • A szervezeti kultúra könnyen felismerhető, megtapasztalható jellemzőinek újra definiálása
 • A közös jövőkép kialakítása
 • A közös célok jelentősége

A csoportmunka ereje

 • Az alapvető team munka technikák gyakorlása
 • A konfliktusok jelentősége a csapatmunkában
 • A munkamegosztás az együttműködés kérdései a hatékonyság tükrében

Csoportszerepek és ezek jelentősége az eredmények elérésében

 • A csapat erősségei javítandó területei
 • Csapatrészek és feladataik
 • A bizalom jelentősége
 • Az egymás iránti empátia, az elfogadás és a tolerancia kérdései

Tréning után

Team coaching