Coaching szemléletű vezetés

VEZ-COACH Új

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A coaching szemléletű vezetés központi gondolata, hogy a vezető segíti munkatársait annak megértésében, hogy merre tart a szervezet. Valamint abban, hogy képessé váljanak – az üzleti irányvonalak ismeretében -, a pillanatnyi legjobb tudásuk szerint megtalálni a megoldásokat az aktuális kihívásokra. Fontos, hogy vezetőként legalább ugyanolyan mértékű figyelmet fordítsunk mások vezetésére – különös tekintettel mások személyre szabott fejlődésének támogatására -, mint az üzleti eredményesség növelését célzó tevékenységekre.

A coaching típusú szemlélet minden vezetői szinten megjelenhet. Néhány, a munkatársak fejlődésének eredményes támogatásához szükséges kompetenciák megerősítését vagy fejlesztését igényli. Ilyen például mások céljainak, értékeinek és motivációinak megismerése és ezek összehangolása a szervezeti elvárásokkal, a visszajelzés, vagy éppen a mások figyelmes meghallgatása. A coaching szemléletű vezető aktívan részt vállal munkatársai fejlődésének támogatásában, ez a típusú vezetés messze túlmutat azon a személytelen támogatáson.

Kinek ajánljuk?

Olyan felső- és középvezetőknek, akik elkötelezettek saját vezetői működésük tudatosításában és megújításában, és vezetői működésükkel hatni kívánnak a cégkultúra pozitív alakítására, valamint támogatni kívánják a beosztottak fejlődési igényét; Olyan HR vezetőknek, akik szeretnének kiemelt szerepet játszani a cégkultúra formálásában; Olyan belső coachoknak, akik most is szívesen használják ezeket a készségeket, de ugyanakkor szívesen továbbfejlesztenék jelenlegi tudásukat és szívesen bővítik rálátásukat a coaching szakmára.

Előnyök

Vállalati coaching kultúra kialakulása, támogatása. A résztvevők megismerik, és magas szinten alkalmazzák a coaching-eszköztár elemeit vezetői munkájuk során, ezáltal támogatva céljaik megvalósítását szervezeti, vezetői és személyes szinten. A coaching-eszköztár bővülése jelentős változást indukálhat személyes hatékonyságban, vezetői eredményességben és a szervezeti kultúrában egyaránt. A vezetőknek bővül az eszköztáruk, új motivációs lehetőségek, illetve támogatási fejlesztési utakat ismernek meg. (DIADAL model, és más coaching modellek megismerése) A rapid coaching előnye vezetőként.

Program eredményképp őszinte támogató légkör alakul ki a vezető és a követők között. Mérhetően nő az egyéni és a csapatteljesítmény. Nő az önállóság és a felelősségvállalás. Nagyobb a kockázatvállalási kedv és kreativitás. Az egyénre szabott vezetés megvalósulása a gyakorlatban a beosztotti motivációt és lojalitást növeli.

Tematika

A coaching meghatározása

 • A coaching meghatározása és alkalmazási területei
 • Coaching a szervezet életében (lehetőségek, határok és jellemző témakörök)
 • A külső és belső coach közötti különbségek szerepeiket, hatásaikat, határaikat tekintve
 • A coaching helye és szerepe a vezetésben, a coaching fókuszai
 • Mikor kell, és mikor nem kell a coaching típusú vezetés
 • A szituatív vezetési modell és a coaching helye
 • A coaching formái

 • Különbségtétel egyéni, csoportos, team, shadow, ... coaching között
 • A brief coaching alkalmazása a vezetésben
 • Melynek milyen céljai, lehetőségei és korlátai vannak
 • Mikor melyiket érdemes a vezetés során alkalmazni
 • Szükséges kompetenciák a különböző formák esetében

Az eszköztár, coaching toolok a vezetésben

 • A problématudatosság
 • A story telling
 • Kérdezéstechnika
 • A vezető fókusza a coaching típusú beszélgetés során

Egy coaching típusú vezetői beszélgetés folyamata

 • A GROW modell a gyakorlatban
 • A coaching ülések felépítése, tartalma
 • A beosztott motivációs szintjei a coaching folyamat során
 • Várható nehézségek és kezelésük
 • Helyzetgyakorlatok és visszajelzések

Tréning után

Csoportos coaching, amely során a megélt tapasztalatokat feldolgozzuk, nehéz helyzeteket közösen elemzünk és megoldásokat fogalmazunk meg, valamint tisztázzuk a még felmerülő kérdéseket, kételyeket.