Certified Information Systems Auditor (CISA) tanfolyam és vizsgafelkészítő

CISA

CISA infomációs rendszerbiztonsági auditor tanfolyam és vizsgafelkészítő

Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Több mint 30 éve az ISACA felügyelet alá tartozó Certified Information Systems Auditor (CISA®) program az informatikai auditorok, az ellenőrzési és biztonsági szakemberek tudásának, szakértelmének hazai és nemzetközi szinten is elfogadott értékmérője.

A CISA minősítés megszerzése hozzájárul az IT audit, az ellenőrzés és biztonság szakembereinek szakmai elismertségéhez. A megszerezhető nemzetközi minősítés pedig a világ TOP10 leginkább keresett és legjobban fizetett pozícióját biztosíthatja. Az ISACA nemzetközi állásközvetítő szolgáltatást működtet tanúsított tagja számára, mely segítségével akár amerikai, vagy nyugat-európai állások is megpályázhatóak.

A CISA program nem csak egy magas szintű minősítés megszerzésére, hanem a tudás folyamatos fenntartására és fejlesztésére is irányul, melyhez éves szinten szakmai továbbképzéseken, vizsgákon kreditpontokat kell gyűjtenünk.

A 3+2 napos képzés célja, hogy részletesen megismertesse a résztvevőket a CISA program szakmai területeivel és segítséget nyújtson a CISA vizsgára való felkészülésben. A Training360 által nyújtott képzés sajátossága, hogy a piacon található képzésekkel ellentétben hosszabb, oktató által vezetett képzési időtartamban biztosítja az ismeretek megszerzését, rendszerezését, és elmélyítését, és nem csak a vizsgafelkészítésre koncentrál. Megjegyzés: a vizsga költségeit a tanfolyam díj nem tartalmazza.

A képzéshez tapasztalt CISA/CISM szakértőink által összeállított jegyzet mellett a hivatalos, angol nyelvű CISA Review Manualt és vizsgafelkészítő irodalmat is megkapják a résztvevők.

A CISA vizsga letételéhez és a minősítés megszerzése szakmai követelményekhez, előélethez és gyakorlati időhöz is kötött, ezért a képzést inkább az információ-védelem, biztonság auditori, minőségbiztosítási, kockázat menedzsment területeken már járatosabb szakértőknek ajánljuk.

Az előismeretek megszerzéséhez javasoljuk Kedvezményes IT vezetői tanfolyami csomagunkat (ITALL) vagy azok kockázatmenedzsment és információ-biztonsági alapképzéseit.

A képzés ütemezése:

A tanfolyam két különálló blokkból áll, 3+2 napban.

0. Bevezetés

 • A képzés célja, felépítése, célcsoportok
 • A CISA minősítés és vizsga felépítése
 • Tudnivalók a vizsgajelentkezésről, a minősítés karbantartása

1. Az információs rendszerek auditálásának folyamata

 • Az ISACA információs rendszer auditálási szabványai és irányelvei, támogató dokumentumok
 • Információs rendszer auditálási stratégia fejlesztése és implementálása
 • Audit tervezése
 • Audit lebonyolítása
 • Az Evidence Lifecycle fogalma
 • Vitapontok, kockázatok, audit eredmények kommunikálása
 • Kockázatmenedzsment és kontroll eljárások implementálásának támogatása
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

2. IT Governance (IT irányítás)

 • IT Governance struktúra eredményességének értékelése
 • IT szervezeti struktúra és humánerőforrás menedzsment folyamatok értékelése
 • IT stratégia értékelése (beleértve az IT vezetés, stratégia fejlesztési, jóváhagyási, implementációs és karbantartási folyamatokat)
 • Megfelelőségi IT szabályzatok, szabványok és eljárások értékelése
 • Szervezeti megfelelőség biztosítása
 • IT erőforrás beruházások értékelése, priorizálása, allokálása
 • Szerződésekkel kapcsolatos stratégiák, szabályzatok és szerződés menedzsment folyamatok értékelése
 • Kockázatmenedzsment gyakorlatok értékelése
 • Teljesítmény monitoring folyamatok értékelése
 • A szervezet üzletfolytonosság-fejlesztési folyamatainak értékelése
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

3. Rendszerek és infrastruktúrák életciklus menedzsmentje

 • Üzleti tervek értékelése információs rendszerek beszerzéséhez, fejlesztéséhez, karbantartásához, kivonásához
 • Projektmenedzsment folyamatok, keretrendszerek és irányítási gyakorlatok értékelése
 • Projekt beszámolók átvizsgálása
 • Információs rendszerek kontroll mechanizmusának értékelése
 • Fejlesztések és tesztelési folyamatok értékelés
 • Az implementációs és migrációt támogató információs rendszerek felkészültségi fokának értékelése, rendszerek implementációját követő átvizsgálások lefolytatása
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

4. Rendszerek és infrastruktúrák életciklus karbantartása

 • Poszt-implementációs rendszer átvizsgálás lebonyolítása
 • Ismétlődő rendszer átvizsgálások lebonyolítása
 • Karbantartási folyamatok értékelése
 • Kivezetési folyamatok értékelése
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

5. IT szolgáltatás kivitelezés és támogatás

 • Szolgáltatásszint menedzsment folyamatok értékelése
 • Szolgáltatás-üzemeltetés menedzsment értékelése
 • Adat adminisztrációs folyamatok értékelése
 • Kapacitás és teljesítményfigyelő eszközök és technikák használatának értékelése
 • Változás, konfiguráció és kiadáskezelés folyamatok értékelése
 • Probléma és incidens menedzsment folyamatok értékelése
 • IT infrastruktúra funkcionalitásának értékelése
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

6. Az információs vagyontárgyak védelme

 • Információbiztonság tervezése
 • Titkosítási alapok
 • Logikai hozzáférés kontrollok tervezése, implementálása és felügyelete
 • Fizikai hozzáférés kontrollok tervezése, implementálása és felügyelete
 • Környezeti kontrollok tervezése, implementálása és felügyelete
 • Hálózati infrastruktúra biztonság értékelése
 • Bizalmas információk védelmére szolgáló folyamatok és eljárások értékelése
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

7. Üzletfolytonosság és katasztrófa-elhárítás támogatása

 • Adatmentést, tárolást, karbantartást, visszaállítási folyamatokat támogató eljárások és folyamatok értékelése
 • Üzletfolytonosság biztosításához kapcsolódó jogszabályi, jogi, szerződéses és biztosítási kérdések és folyamatok
 • Üzleti hatáselemzések
 • Üzletfolytonosság és katasztrófa-elhárítási tervek fejlesztése és karbantartása
 • Üzletfolytonosság és katasztrófa-elhárítási megoldások tesztelési megközelítése és metódusai
 • Humán erőforrás menedzsment megoldások az üzletfolytonosság biztosításához
 • Bevált gyakorlatok és források az üzletfolytonosság és katasztrófa-elhárítás támogatására
 • Feladatok, vizsgakérdések áttekintése, gyakorlás

Kapcsolódó vizsga: CISA (Certified Information Systems Auditor) vizsga. A vizsga az ISACA szervezet által évente szervezett, meghirdetett időpontokban tehető le, számítógépes teszt formában. A vizsgáról, vizsgajelentkezésről és annak feltételeiről, időpontokról további információkat az ISACA oldalán található. A vizsga költségeit a tanfolyam díj nem tartalmazza.

Korábbi információvédelem-menedzsment, IT biztonság auditori ismeretek és hasonló munkakörben eltöltött legalább 5 éves gyakorlati idő. Mivel a tananyagok és a vizsga angol nyelvű, ezért az angol nyelv legalább alapfokú (de a vizsgához legalább szakmai középfokú), dokumentumolvasás-szintű ismerete szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.