Microsoft Azure Architect Technologies

AZ-303 Új

Microsoft Azure Solution Architect technológiák

Képzési forma:
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2020.
december
07.
Normál
2021.
február
15.
Normál
2021.
május
17.
Normál
2021.
augusztus
30.
Normál
2021.
december
06.
Normál
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
5 nap (40 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2020.
december
07.
2021.
február
15.
2021.
május
17.
2021.
augusztus
30.
2021.
december
06.

Ismertető

Az Azure Architect az üzleti követelményeket transzformálja át biztonságos, megbízható és skálázható megoldásokba, ilyen rendszereket tervez, alakít ki a vállalat számára. A tanfolyam a virtualizáció, automatizáció, hálózati, tárhely- és biztonsági megoldásokat, valamint az alkalmazás infrastruktúrát öleli fel átfogóan.

Az 5 napos tanfolyam az alábbi modulokat, témákat öleli fel:

 

Module 1: Implement VMs for Windows and Linux

 • Select Virtual Machine Size
 • Configure High Availability
 • Implement Azure Dedicated Hosts
 • Deploy and Configure Scale Sets
 • Configure Azure Disk Encryption

 

Module 2: Automate Deployment and Configuration of Resources

 • Azure Resource Manager Templates
 • Save a Template for a VM
 • Evaluate Location of New Resources
 • Configure a Virtual Hard Disk Template
 • Deploy from a Template
 • Create and Execute an Automation Runbook

 

Module 3: Implement Virtual Networking

 • Virtual Network Peering
 • Implement VNet Peering

 

Module 4: Implement Load Balancing and Network Security

 • Implement Azure Load Balancer
 • Implement an Application Gateway
 • Understand Web Application Firewall
 • Implement Azure Firewall
 • Implement Azure Front Door
 • Implementing Azure Traffice Manager
 • Implement Network Security Groups and Application Security Grou
 • Implement Azure Bastion

 

Module 5: Implement Storage Accounts

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Managing Storage
 • Accessing Blobs and Queues using AAD
 • Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks

 

Module 6: Implement Azure Active Directory

 • Overview of Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Domains and Custom Domains
 • Azure AD Identity Protection
 • Implement Conditional Access
 • Configure Fraud Alerts for MFA
 • Implement Bypass Options
 • Configure Trusted IPs
 • Configure Guest Users in Azure AD
 • Manage Multiple Directori

 

Module 7: Implement and Manage Azure Governance

 • Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
 • Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
 • Role-Based Access Control (RBAC) Roles
 • Azure AD Access Reviews
 • Implement and Configure an Azure Policy
 • Azure Blueprints

 

Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities

 • Install and Configure Azure AD Connect
 • Configure Password Sync and Password Writeback
 • Configure Azure AD Connect Health

 

Module 9: Manage Workloads in Azure

 • Migrate Workloads using Azure Migrate
 • VMware - Agentless Migration
 • VMware - Agent-Based Migration
 • Implement Azure Backup
 • Azure to Azure Site Recovery
 • Implement Azure Update Management

 

Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring

 • Azure Infrastructure Security Monitoring
 • Azure Monitor
 • Azure Workbooks
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Azure Service Health
 • Monitor Azure Costs
 • Azure Application Insights
 • Unified Monitoring in Azure

 

Module 11: Manage Security for Applications

 • Azure Key Vault
 • Azure Managed Identity

 

Module 12: Implement an Application Infrastructure

 • Create and Configure Azure App Service
 • Create an App Service Web App for Containers
 • Create and Configure an App Service Plan
 • Configure Networking for an App Service
 • Create and Manage Deployment Slots
 • Implement Logic Apps
 • Implement Azure Functions

 

Module 13: Implement Container-Based Applications

 • Azure Container Instances
 • Configure Azure Kubernetes Service

 

Module 14: Implement NoSQL Databases

 • Configure Storage Account Tables
 • Select Appropriate CosmosDB APIs

 

Module 15: Implement Azure SQL Databases

 • Configure Azure SQL Database Settings
 • Implement Azure SQL Database Managed Instances
 • High-Availability and Azure SQL Database

Olyan IT szakemberek részére ajánljuk ezt a kurzust, akik átfogó gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az informatika számos területén, úgymint rendszerüzemeltetés (AD koncepciók), virtualizáció (virtuális gépek futtatása, hálózatok, merev lemezek), felhő infrastruktúra, tárhely struktúrák, biztonság, üzletfolytonosság, költségkalkuláció és hálózati ismeretek (TCP/IP, DNS, VPN, tűzfalak, titkosítás) területén. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy magas szintű Azure üzemeltetési tudás, és Azure fejlesztési, valamint DevOps ismeretek is szükségesek.

Mivel a tananyag angol nyelvű, ezért legalább dokumentumolvasás szintű angol nyelvtudás ajánlott.