Asszertivitás a gyakorlatban

ATMSM-ASZ

Részvételi forma

Képzés hossza

2 nap (2×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

Senki sem tud kisebbrendűségi érzést kelteni benned a beleegyezésed nélkül.

Ha szeretnéd, hogy az asszertivitás ne „csak” egy kommunikációs eszköz legyen a repertoárodban, hanem egy alap attitűd, egy szemléletmód, ami meghatározza a világhoz való viszonyulásodat, akkor ezen a tréningen van a helyed.

Az asszertivitás tréning módszertanában, az interaktív készségfejlesztés mellett, nagy hangsúllyal szerepel az úgynevezett érzékenyítés. A partnerek, munkatársak, vezetők és beosztottak közötti harmonikus viszony alapja a józan önismeret, mások megértése, a cselekvések mögötti motivációk megismerése, a szereplők egymás iránti tisztelete, toleranciája, az objektív visszajelzésre való képesség.

Az önérvényesítő viselkedés kiemelt fontosságú a különböző interakciós helyzetek sikeres kimenetelében. Az asszertivitás olyan tanulható kommunikációs módszer, mely hozzásegít a saját érdekek érvényesítéséhez, úgy, hogy közben figyelembe veszi az interakciós partnert, szimpátiát nyer, kapcsolatot termet és információhoz jut. A tréning fő célja ezen kommunikációs jellegzetességek tudatosítása. A hatékony kommunikációt gátló és segítő tényezők feltárása, s az eredményes kommunikációs technikák valós példákon keresztüli gyakorlása.

Az üzleti életben, mindennapjainkban különböző emberekkel kerülünk kapcsolatba. Beszélgetünk, kezdeményezünk, meghallgatunk, érvelünk, döntünk. Megoldásokat keresünk. Közösen. Tréningünk fő célja, hogy az eltérő viselkedéstípusok feltérképezését követően a résztvevők számos kreatív gyakorlati példán keresztül megismerjék, megtapasztalják és begyakorolják az asszertív hozzáállás és kommunikáció előnyeit, különböző technikáit.

Kinek ajánljuk?

A kurzust pozíciótól függetlenül mindazoknak ajánljuk, akik munkahelyükön szeretnék érdekeiket erőszakmentes kommunikációval érvényesíteni, megfelelő munkahelyi légkört teremteni, az önérvényesítő magatartást életstílussá tenni, továbbá az asszerivitás önbecsülést növelő hatása által, emelni a pszichológiai biztonság érzetüket.

Előnyök

A képzés kimeneteleként a résztvevők hatékonyabban használják az interakciós helyzeteket, megtanulják irányítani az interperszonális szituációkat önérvényesítő módon. A program gyakorlatorientált megközelítési módja következtében a szerzett tapasztalatokat közvetlenül képesek felhasználni a mindennapi munkában, ezáltal a kommunikációs helyzetekben tudatosabban vannak jelen, valamint a nehéz helyzeteket (konfliktusos szituációkat) is képesek lesznek asszertív módon kezelni, ami önbecsülésüket, önbizalmukat erősíti.

A mai modern vállalati kultúrában, elengedhetetlen a munkatársak asszertivitásának növelése, mert az önérvényesítő viselkedés olyan magatartás, amely hosszú távon biztosítja a bizalmi kapcsolatok kiépítését és fenntartását a vállalati partnerek és a belső ügyfelek felé egyaránt. Csökkenti a félreértésből, rivalizálásból adódó feszültségeket és egyben egyéni nyereségforrásul szolgál az örömteli munkahely és a hatékony munka, kialakítása szempontjából.

Tematika

Bevezetés a hatékony és fenntartható együttműködésbe, fókuszban az asszertív hozzáállással

 • Mitől működik, működhet két, több fél között a kommunikáció?
 • A hatékony együttműködést, kommunikációt gátló tényezők
 • Az asszertivitás fogalma
 • Az asszertivitás, mint életszemlélet megismerése
 • Személyiségünk alap működési mechanizmusa az asszertivitás - non asszertivitás vonatkozásában
 • Saját fejlesztendő területek felismerése

Az önérvényesítő kommunikáció

 • Az asszertív kommunikáció alapja, jellemzői
 • Az asszertív viselkedés előnyei
 • Az asszertív viselkedés helye és szerepe az együttműködési – partnerségi mezőben, önismereti teszt

További viselkedésmódok azonosítása: vélt előnyök, megkerülhetetlen hátrányok példákkal

 • Agresszív
 • Rejtett agresszív
 • Manipulatív
 • Önalavető

Az önérvényesítő viselkedés megvalósításának lépései

 • Szándék, cél meghatározása
 • Érzések nyílt kifejezése
 • Egyenes, világos állítások
 • Elvárt eredmények közös megfogalmazása
 • Lehetséges pozitív és indokolt esetben negatív kimenetek világos megfogalmazása
 • Cselekvési mozgástér, lehetőségek kialakítása
 • Döntés, felelősségvállalás
 • Visszacsatolás, korrekciós lehetőségek és kapcsolódó kommunikáció

Az önérvényesítő viselkedés eszköztára

 • Én üzenet, érvelés
 • Meghallgatás, aktív figyelem
 • Konstruktív visszajelzések
 • Asszertív jogok
 • Tudni nemet mondani
 • Kritika és ellenvélemények kezelése
 • Közléssorompók
 • Érzelmek kezelése

Testbeszéddel kapcsolatos megfontolások

 • Magabiztosság a testbeszédben
 • Nyugodt határozott hanghordozás
 • Szemkontaktus
 • Az empátia szerepe a hatékony problémamegoldás során.

Tréning után

 • Asszertivitás haladó tréning
 • Team coaching