Aspiring leader

ATM-LEAD Új

Részvételi forma

Képzés hossza

8 nap (8×8 tanóra)
naponta 9:00 - 17:00

Időpontok

Nincsenek meghirdetett időpontok.

Szeretne a témában testre szabott megoldást, csoportos képzést?
Egyedi képzési szolgáltatásainkról részletesen itt olvashat.

Ismertető

A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül befolyásolni tudjuk az embereket.

Most fognak rád bízni egy csapatot? Vezetői kinevezés előtt állsz? Gyakorló vezető vagy, de szeretnél fejlődni? Jó lenne egy bizalmi közeg, ahol megoszthatod a dilemmaidat? Ösztönből vezeted a csapatodat, de szeretnél, módszeresebb, hatékonyabb, tudatosabb lenni? Kíváncsi vagy a vezetői eszközökre? A fenti kérdések közül, ha csak egyre is igen a válaszod, akkor ez a képzéssorozat, legjobb reményeink szerint, egy értékes fejlődési úton fog végig vezetni téged.

A korszerű vezetői szerepvállalást jelentősen meghatározza az a szervezeti típus, illetve intézményi sajátosság, amelyben a vezetők kifejtik munkájukat. Különösen e körben figyelemre méltó, hogy a vezetők irányítói munkájukban kiteljesedve vezetői szerepeiket elsajátítva, azokhoz tartozó kompetenciákat fejlesztve lássák el szervezeti küldetésüket. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a vezetői szerepkör betöltéséhez elvárt kompetenciák fejlesztése, a korszerű vezetési technikák elsajátítása nagy horderejű fejlődét generál a résztvevők vezetői jelenlétében.

Alapvető cél a képzéssorozatban, hogy a kollégák elsajátítsák mit jelent vezetőnek lenni, mit takar a vezetői felelősség, hogyan bánjanak a különböző típusú emberekkel. Cél továbbá, hogy megismerjék az alapvető vezetői feladatokat, valamint a szervezet sajátosságaiból adódó erősségeket és veszélyforrásokat melyekkel vezetői munkájuk során találkozni fognak, vagy már találkoznak.

Kinek ajánljuk?

Olyan munkatársaknak, akik alkalmasak arra, hogy embereket irányítsanak, és alapvető vezetői szerepkört töltsenek be. Vezetői kinevezés előtt álló kollégáknak, illetve már gyakorló, tapasztalattal rendelkező vezetőknek is, akik motiváltak menedzsment ismeretek megszerzésére és gyakorlati adaptálására.

Előnyök

A tágabb környezet szervezetre vonatkozó hatásai feltérképezésre kerülnek és az ebből adódó vezetői feladatok megerősödnek. A résztvevők képessé válnak rendszerben szemlélni saját szervezeti kultúrájuk sajátosságait, ezáltal kiteljesedik vezetői szerepvállalásuk, bővül vezetői eszköztáruk, és önismeretük, hatékonyabban tudják összehangolni az irányító és támogató vezetői feladataikat. Tudatosan kezelik vezetői funkciójukat, a tervezés, szervezés, motiválás, delegálás, ellenőrzés, konfliktusok kezelése összhangba kerül.

A tréningsorozat során kiemelten fejlődnek az alábbi készségek:

 • Vezetői kommunikációs készségek
 • Konfliktuskezelési készségek
 • Kapcsolati készségek
 • Döntési készségek
 • Csoportvezetési készségek
 • Moderációs készségek
 • Szükségletek, problémák megismerésére épülő problémamegoldás

Tematika

1. képzési modul – A vezető és a szervezet együttműködése

 • Szervezeti kultúra típusainak megismerése.
 • Adott szervezeti kultúra jellegzetességeinek tudatosítása
 • Vezetővel szemben támasztott követelmények a XXI. században
 • Vezetői felelősség (külső-belső szervezeti érdekképviselet)
 • A vezetői munka természete
 • A hatékonyan működő csoport kialakítása
 • A vezető csapatépítési feladatai
 • Az eredményes csapatmunka feltételei
 • A csoport fejlődésének szakaszai
 • A csoportok működésének jellegzetességei

2. képzési modul – Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata,

 • Vezetői stílusok tudatosítása
 • Vezetői eszköztár alkalmazása
 • Szituatív vezetés áttekintése és alkalmazása a gyakorlatban
 • Különböző szintek (vállalat- csoport – egyén) szinergiájának megteremtése
 • Emberi erőforrás portfólió kialakítása
 • Megfelelő munkahelyi légkör megteremtésének eszközei
 • A coaching típusú vezetés
 • A vezetői „edzői” teendői
 • Vezetői coaching a gyakorlatban
 • Gyakorlás (szituációk, esettanulmányok, jó gyakorlatok)

3. képzési modul – A Vezetői kommunikáció és konfliktusok kezelése

 • A hatékony vezetői kommunikáció ismérvei
 • Információk vétele és továbbítása, az információk áramoltatása
 • Információs utak és csatornák kimunkálása
 • A vezető – munkatárs közötti kommunikáció alapelvei és az instruálás hatékonysága
 • Strukturált – meggyőző kommunikáció
 • Értő figyelem és kérdezéstechnika
 • Konfliktusok okai és kezelésük
 • Vezetői konfliktus kezelési stílusok
 • A konfliktus helyzetekben kialakítandó viselkedésmód elsajátítása
 • Konfliktusok moderálása
 • Gyakorlás (szituációk, esettanulmányok, jó gyakorlatok)

4. képzési modul – Vezetői önismeret és visszajelzés

 • DISZK tipológia megismerése
 • DISZK kérdőív, önismereti tükör
 • DISZK karakterek feldolgozása, erősségek, fejlesztendő területek tudatosítása
 • Kommunikációs hidak kiépítése a DISZK segítségével
 • A visszajelzés helye, szerepe a szervezet és a vezető életében
 • Az ideális vezető hogyan hat a teljesítményre?
 • Visszajelző kultúrák és hatásuk - pozitív vs. negatív visszajelzések
 • A visszajelzés szabályai és módszertana
 • A visszajelző beszélgetés folyamata
 • Melyik kollégának hogyan adjunk visszajelzést?
 • Egyéni beszélgetési tervek
 • Gyakorlás (szituációk, esettanulmányok, jó gyakorlatok)

Tréning után

 • A modulok között az résztvevők on-the job feladatokat kapnak.
 • A folyamat igény szerint egyéni coachinggal támogatható.