Adatelemzés Excel-ben statisztikai eszközök használatával

UEL-6

Képzési forma:
Képzés hossza:
1 nap (8 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
1 nap (8 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Ismertető

Mélyebb elemzések az Excel statisztikai függvényei használatával lehetségesek, így a tréning bemutatja a statisztikai módszertanok és leíró statisztikai elemek alkalmazását Excel-ben. A tanfolyam betekintést ad az Excel Data Analysis Pak használatába, így megismerve az intervallumbecslés, hipotézis, trendszámítások és egyéb statisztikai számítások elvégzését Excel-ben, gyakorlatias példákon keresztül.
  • Statisztikai módszertanok
  • Leíró statisztika elemei: középértékek, szélsőértékek, adatok ábrázolása (pld. Box Jenkins)
  • Minta és populáció, minta mérete, mintavétel
  • Intervallumbecslés, középértékek becslése, minták összehasonlítása
  • Hipotézis vizsgálat
  • Regresszió- és trendszámítás
  • Trendelemzés, időbeli adatsorok elemzése, adatok simítása
  • T-teszt, Chi Square stb.
  • MS Excel: Data Analysis bővítmény (Analysis Toolpak)
A képzés sikeres elvégzéséhez elsősorban haladó szintű Excel ismeretre és tapasztalatra van szükség. Alapszintű statisztikai ismeretek előnyt jelentenek.